ZAREJESTRUJ SIĘ

01/

Dane osobowe

Zakończony

Wypełnij wszystkie pola, aby kontynuować.

Dane do wysyłki karty

Zakończony

Upewnij się, że dane są poprawne, Twoja Karta OneTeam zostanie wysłana na ten adres. Wypełnij wszystkie pola, aby kontynuować

Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX

Dane firmowe

Zakończony

Wypełnij wszystkie pola, aby kontynuować

Podane adresy email nie są identyczne.

Wpisz kod pocztowy w formacie XX-XXX

Dodatkowe informacje

Zakończony

Wypełnij wszystkie pola, aby kontynuować

Zgody

Zakończony

Wypełnij wszystkie pola, aby kontynuować.

Akceptuję i zapoznałem się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI AristonThermo Polska Sp. z o.o.) dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”) i oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Informacją o ochronie prywatności i zobowiązuję się udostępnić ją pracownikom/konsultantom firmy, którą reprezentuję. Oświadczam również, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin programu Ariston OneTeam Partner.


Upoważniam firmę AristonThermo Polska Sp. z o.o.i jej firmy partnerskie do przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych wskazanych powyżej: przesyłanie komunikatów handlowych/promocyjnych za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu (takich jak sms, mms, e-maile, portale społecznościowe, komunikatory) oraz tradycyjne (m.in. rozmowy telefoniczne z operatorem i poczta tradycyjna) w zakresie produktów i usług AristonThermo Polska Sp. z o.o., raportowanie zdarzeń korporacyjnych oraz wykrywanie stopnia zadowolenia klientów, badania rynku i analizy statystyczne.